Ukázky postupů

Proč dynamická páska?

  • Jiné pásky často omezují pohyb, zejména když se páska přelepí přes několik kloubů, přes střední čáru nebo při používání rotačních a spirálních technik
  • Jiné pásky nabízejí jen málo, pokud jde a mechanickou podporu. Mohou být pasivním blokem omezujícím rozsah pohybu, ale nezajistí zpomalení (absorpci zátěže) síly jako pomoc excentrickým svalům při stahování.
  • Podobně nezajišťují silný zpětný elastický tah, který pomáhá slabým svalům, ale přesto umožňuje pohyb v plném rozsahu.
  • Dynamická páska byla navržena tak, aby umožnila neomezený pohyb v plném rozsahu i při přelepení přes několik kloubů, středové čáry, při otáčení a provádění složitých sportovních pohybů v několika rovinách pohybu. Dynamická páska nemá žádný pevný konec jako kineziologická pásma, může se roztáhnout o 200 % ve všech směrech.
  • Kromě toho dynamická páska využívá silnou elastickou energii k absorpci zátěže ke zpomalení pohybu tak, jako když páska bungee zpomaluje pád skokana. Energie se pak ukládá ve formě elastické potenciální energie a vrací se jako kinetická energie jakmile začne zkracování. Takto pomáhá slabým, poraněným a unaveným svalům.
  • Je založena na základních fyzikálních principech – má-li být ruka zdvižena do vzduchu, je třeba vyvinout určitou sílu k překonání odporu, který klade zemská přitažlivost. Pokud je takováto síla podpořena silným elastickým působením dynamické pásky, nemusí sval vyvinout takovou sílu. Totéž platí, když ruka klesá. Páska klade určitý odpor a tím snižuje potřebu excentrické síly, kterou by měl sval vyvinout.

google9db0ca98af92c93a.html